ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി | Chottanikkara Temple
Permalink

ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി | Chottanikkara Temple

#asianetnews #keralanews #Chottanikkara ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി Makam Thozhal at Chottanikkara Temple…

Continue Reading →

ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി | Chottanikkara Temple
Permalink

ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി | Chottanikkara Temple

#asianetnews #keralanews #Chottanikkara ചോറ്റാനിക്കര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മകം തൊഴാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി Makam Thozhal at Chottanikkara Temple…

Continue Reading →

Rajinikanth calls ‘Makkal Mandram’ meet to launch his political party
Permalink

Rajinikanth calls ‘Makkal Mandram’ meet to launch his political party

Rajinikanth calls ‘Makkal Mandram’ meet. According to the sources, Rajinikanth to discuss the launch of…

Continue Reading →

India’s GDP growth at 4.7% in December quarter
Permalink

India’s GDP growth at 4.7% in December quarter

India’s economy grew at 4.7% in the December quarter, in line with analyst expectations. It…

Continue Reading →

Yogi Rishi Ramdev’s 3-point solution for Budget | The Newshour Agenda
Permalink

Yogi Rishi Ramdev’s 3-point solution for Budget | The Newshour Agenda

On The Newshour Agenda with Padmaja Joshi, Tonight, Yogi Rishi Ramdev will present his 3-point…

Continue Reading →

Chinese carpenter gains fame by using ancient methods to make toys
Permalink

Chinese carpenter gains fame by using ancient methods to make toys

A Chinese master carpenter has become an internet sensation. Fans call him “modern day Lu…

Continue Reading →

AIMIM chief Asaduddin Owaisi SLAMS Army chief Gen Bipin Rawat’s statement on anti-CAA violence
Permalink

AIMIM chief Asaduddin Owaisi SLAMS Army chief Gen Bipin Rawat’s statement on anti-CAA violence

AIMIM chief Asaduddin Owaisi comments on Army chief Gen Bipin Rawat’s statement on anti-CAA violence.…

Continue Reading →

Zuraida: Give Anwar space before any talk of reconciliation
Permalink

Zuraida: Give Anwar space before any talk of reconciliation

PKR vice-president Zuraida Kamaruddin said party president Datuk Seri Anwar Ibrahim should be given space…

Continue Reading →

South Korean actor found dead in latest K-pop tragedy
Permalink

South Korean actor found dead in latest K-pop tragedy

South Korean actor Cha In-ha has been found dead at his home, adding to growing…

Continue Reading →

Controversial remark by BJP MP Ravi Kishan; “No problem if India is Hindu Rashtra”
Permalink

Controversial remark by BJP MP Ravi Kishan; “No problem if India is Hindu Rashtra”

BJP MP and actor Ravi Kishan sparked off a controversy over his remarks on the…

Continue Reading →